Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu aproximativ 23.000 de studenţi şi peste 700 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 481 universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în cifre

Anul universitar 2018-2019

 • Număr total de studenţi: 22 616, din care:

 • Studii de licenţă (ZI şi ID): 16 604
 • Studii de master (ZI şi ID): 5  240
 • Studii doctorale (ZI şi ID): 772
 • Numărul total de studenţi pe facultăţi:
 • Biologie: 749
 • Chimie: 262
 • Drept și Centrul de Studii Europene: 1 934
 • Economie şi Administrarea Afacerilor: 6 739
 • Educaţie Fizică şi Sport: 822
 • Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: 2 118
 • Fizică: 399
 • Geografie şi Geologie: 1 250
 • Informatică: 1 586
 • Istorie: 607
 • Litere: 2 050
 • Matematică: 493
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: 2 490
 • Teologie Ortodoxă: 987
 • Teologie Romano-Catolică: 130
 • Numărul total al personalului didactic titular este 732, din care:

  • profesori universitari: 160
  • conferenţiari universitari: 236
  • lectori universitari: 273
  • asistenţi universitari: 63
 • Numărul total al personalului didactic asociat: 715
 • Numărul total al personalului de cercetare: 95
 • Numărul total al personalului didactic auxiliar: 479
 • Numărul total al personalului nedidactic: 550
 • Cooperare internaţională

Anul 2017-2018

 • Acorduri bilaterale Erasmus+: 850 domenii cu 481 universități din 57 de țări
 • Stagii Erasmus+ de studiu incoming: 205
 • Stagii Erasmus+ de practică incoming: 4
 • Stagii Erasmus+ de predare incoming: 168
 • Stagii Erasmus+ de formare incoming: 66
 • Stagii Erasmus+ de studiu outgoing: 301
 • Stagii Erasmus+ de practică outgoing: 315
 • Stagii Erasmus+ de predare outgoing: 214
 • Stagii Erasmus+ de formare outgoing: 106
 • Numărul total de proiecte derulate prin Fonduri Structurale 2007-2013 este de 80 (toate finalizate până la finalul anului 2015), din care:

 • POS DRU: 70
  • UAIC coordonator: 19
  • UAIC partener: 51
 • POS CCE: 4 ( UAIC coordonator)
 • POS MEDIU: 1 (UAIC coordonator)
 • PO DCA: 1 (UAIC coordonator)
 • Programul Operaţional Comun Ro-Ua-Md: 4 (UAIC coordonator)

Valoare totală a proiectelor finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) derulate de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, atât în calitate de coordonator, cât şi din postura de partener, este de 253.024.020,79 RON.

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 5 (în anul 2017),

din care:

 • Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități(SGNU): 3
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de Vară (SGCU-PV): 1
 •  Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Centre de Învățare (SGCU-CI): 1

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 3.296.332 RON.

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 4 (în anul 2017), din care:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră): 1
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România: 1
 • Domeniul 3: asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol al Universităților din România: 1
 • Domeniul 8: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii: 1

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 549.000 RON.

Proiect derulat prin POC (Programul Operaţional COMPETITIVITATE) : 1

 • Cercetare 2018-2019

 Programul Operațional Competitivitate (POC), AP1, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe: 1 proiect, acronim PRIVATESKY

Proiecte de cercetare cu finanțare națională în cadrul PNCDI III

P1 – Dezvoltarea sistemului național de CD

P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

P3 – Cooperare europeană și internațională

 • SUBPROGRAMUL 3.1 Bilateral/multilateral
  • Proiecte mobilități: 7 proiecte
 • SUBPROGRAMUL 3.2  Orizont 2020
  • Orizont 2020, ERANET: 1 proiect
 • SUBPROGRAMUL 3.6  Suport (parțial)

P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră

P5 – Cercetare în domenii de interes strategic

 • SUBPROGRAMUL 5.2. Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic
  • Modulul EURATOM-RO Fuziune: 1 proiect (UAIC partener)
  • Modulul CERN-RO: 2 proiecte (UAIC partener)
 • Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie spaţială şi cercetare avansată – STAR
  • Proiecte CDI: 3 proiecte (2 coordonare UAIC)

Proiecte cu finanțare internațională

 • Programe ale Comisiei Europene: H2020:  6 proiecte; COST: 22 acțiuni; DG Justice: 1 proiect; DG Employment, Social Affairs and Inclusion Social Affairs: 1 proiect.
 • Programe internaționale: IUCN Dubna – 9 teme de cercetare; cooperare RO-Coreea: 2 proiecte; WUS Austria: 1 proiect

 Contract subsidiar pentru implementarea proiectului „Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din ROMÂNIA – ANELIS PLUS 2020”

 Granturi UAIC – 10 granturi

Contracte cu terți – 4 contracte

 • 15 cămine